Mozgalica koja je izazov za mnoge: Koji broj treba da stoji umjesto upitnika

Danas vam donosimo jednu mozgalicu koja govori o vašoj sposobnosti opažanja i primjećivanja sitnih detalja kao i donošenja logičkog zaključka na osnovu tih detalja.

Dobro analizirajte sliku. Vaš zadatak u rješavanju današnje mozgalice je da zaključite kojom logikom su brojevi poredani u kružnicama te da na mjesto upitnika stavite odgovarajući broj.

Šta mislite koje je rješenje?

PrtScr: Koje je rješenje?Da li ste uspjeli da riješite?

Rješenje je broj tri. Zbir brojeva u svakoj kružnici iznosi 17.

Comments are closed.