PoMAK: “Građani zaslužuju kvlaitetniiju informaciju u vezi trošenja 4 miliona KM namjenskih sredstava doznačenih od Vlade FBiH”

Redakciji našeg portala pristiglo je saopćenje za javnost PoMAK-a, kojeg prenosimo u cjelosti:

Građani zaslužuju kvlaitetniiju informaciju u vezi trošenja 4 miliona KM namjenskih sredstava doznačenih od Vlade FBiH za ublažavanje posljedica migrantske krize. Zašto projekat “Bihać siguran grad” nakon godinu i pol dana još uvijek nije ni započet?

Prije 18 mjeseci Odlukom Vlade Federacije BiH je Vladi USK doznačeno 4 miliona KM kao financijska pomoć zbog migrantske krize. Detaljan izvještaj o utrošku navedenih sredstava i dalje se očekuje. Nakon pokušaja ministra unutrašnjih poslova Nermina Kljajića i ministrice zdravstva i socijalne politike Nermine Ćemalović da na press konferenciji objasne utrošak pomenutih sredstava objavljena je i štura informacija na web stranici Vlade USK. U najmanju ruku informacija ostavlja prostor, ne samo za mnogobrojna pitanja, nego i sumnju da sredstva nisu korištena namjenski za sanaciju posljedica migrantske krize, nego isključivo za plaćanje ranije nagomilanih dugova u sektoru zdravstva i policije.

Posebnu pažnju izazvao je dio Odluke o usmjeravanju granta od višeg nivoa vlasti koji se odnosi na sredstva u iznosu od 580.000 KM koja su na insistiranje Grada Bihaća Odlukom Vlade USK još sredinom 2019. godine raspoređena na kod za realizaciju projekta nabavke i ugradnje elektronske i fotografske opreme – „Bihać siguran grad“. Pomenuti iznos nikada nije doznačen Gradu Bihaću, niti je ikad pokrenuta procedura nabavke radova i usluga za realizaciju tog projekta od strane MUP-a USK-a, pa se s pravom postavlja pitanje zašto građani Bihaća čekaju godinu i pol dana realizaciju ovog projekta, odnosno zašto procedura do danas nije pokrenuta?

Također i u preostalom dijelu objavljene informacije vidljivo je da je ministarstvu zdravstva i socijalne politike doznačen iznos od 2.500.000 KM, koja su navodno utrošena za oblast zdravstva, odnosno prebačena Kantonalnoj bolnici u Bihaću i domovima zdravlja angažiranim u pružanju pomoći migrantskoj populaciji. Obzirom da Kantonalna bolnica i domovi zdravlja sve zdravstvene usluge pružene migranstskoj populaciji naplaćuju od međunarodnih organizacija koje su preuzele obavezu finansiranja zdravstvenih usluga migrantske populacije, ostaje pitanje na šta je konkretno utrošen iznos od 2.500.000 KM?

Pozivamo Vladu USK i resorna ministarstva kojima su navedena sredstva doznačena da radi transparentnosti podnesu detaljan izvještaj koji će dati odgovore na sva pitanja i otkloniti sumnje u nenamjensko trošenje navedenih sredstava.

Comments are closed.