Policija zabranila najavljene proteste i mirno okupljanje roditelja u Cazinu- šta su naredni koraci?

Najavljeni protesti i javno okupljanje građana za borbu za otvaranje škole za njihovu djecu, a usmjereno protiv gradonačelnika Ogreševića, gradske uprave i menadžmenta škole, kako sada stoje stvari neće biti održani, jer nadležni organi nisu dozvolili njihovo održavanje, piše cazin.net.

Pročitajte komentar organizatora, predstavnika roditelja, kao i rješenje sa obrazloženjem koje potpisuje načelnik policijske uprave.

“Poštovani roditelji i građani, U vezi naše podnesene prijave za održavanje mirnog okupljanja i javnih protesta u pokretu, prijavljeni od strane Grupe roditelja JU OŠ Cazin I Grad Cazin i grupe uposlenika JU OŠ Cazin I Grad Cazin i grupe građana Grada Cazina, podnesena dana 08.06.2021. godine, obavještavam vas da je MUP USK

– Duga policijska uprava Cazin donijela rješenje br. 05-04/08-04-1-178/21 od 11.06.2021. godine, kojim se održavanje mirnog okupljanja i javnih protesta u pokretu ZABRANJUJE. Stoga, korektno i po nalogu predmetnog rješenja, obavještavam sve roditelje i uposlenike JU OŠ Cazin I te građane Grada Cazina koji su dali podršku i imali namjeru pristupiti i podržati nas, te sve prijavljene redare, da se navedeno mirno okupljanje i javni protesti u pokretu, počev od 14.06.2021. godine, NEĆE ODRŽATI.

Razlozi zabrane održavanja mirnog okupljanja i javnih protesta u pokretu navedeni su u obrazloženju rješenja.

Treba imati u vidu da sam u policijskoj stanica dana 09.06.2021. godine rekao da ćemo osigurati sve potrebne uvjete za mirne i korektne proteste te sam tražio da nas se pismeno obavijesti šta je potrebno od dopunske dokumentacije, a što nismo pismeno obaviješteni.

O nekim rokovima za postupanje nije bilo niti riječi. I pored toga ja sam dostavio dopunsku dokumentaciju (popunjena prijava, spisak redara) te kopije podnesenih zahtjeva za dostavu odobrenja (Komunalno stambenom fondu te Kriznom štabu USK, sa naznakom ”hitno!!!”), preporučeno poštom u petak 11.06.2021. godine (poštom jer je protokol policije radio skraćeno zbog Dana policije, a o čemu na samim zaključanim ulaznim vratima protokola a niti na zaključanim vratima glavnog ulaza nije bilo obavijesti).

Ispitat ćemo zakonitost donesenog rješenja kojim je očito da su povrijeđena naša prava zagarantovana Ustavom Bosne i Hercegovine te Evropske konvencije o ljudskim pravima i osnovnim slobodama. Dobili smo podršku OHR da će se u vezi ovog slučaja ispitati regularnost postupanja nadležnih organa.

Sve vas lijepo pozdravljam.

”- naveo je predstavnik roditelja i objavio na FB grupi. Kako će se ove stvari nadalje razvijati, pratićemo i obavijestiti javnost.Comments are closed.