OPĆINSKO VIJEĆE BOSANSKA KRUPA DOBILO PREDSJEDAVAJUĆEG, A IZGUBILO DOPREDSJEDAVAJUĆEG

Nedavno izabrani dopredsjedavajući Općinskog vijeća Alen Lipovača smijenjen je jer dolazi iz Socijaldemokratske partija, koja nije dio većine.

Nakon što su bezuspješno u tri navrata nastojali imenovati nadležna radna tijela te čelne ljude, predsjedavajućeg i zamjenika, vijećnici OV Bosanska Krupa sinoć su okončali proceduru.

Za predsjedavajućeg je imenovan Đemal Elezović iz Demokratske fronte. On je dobio podršku 13 vijećnika, odnosno većine koju čine SDA, DF i vijećnik iz reda nacionalnih manjina. Zakonodavno tijelo tako je dobilo predsjedavajućeg, ali ubrzo izgubilo dopredsjedavajućeg.

Na vanrednoj sjednici, koja je održana odmah po okončanju konstituirajuće, većina je smijenila Alena Lipovaču, ranije imenovanog na ovo mjesto. Lipovača dolazi iz reda SDP-a, koji nije dio većine.

Ko će ga naslijediti jučer se nije glasalo jer su izostali novi prijedlozi. Za očekivati je da će se imenovanje novog zamjenika predsjedavajućeg desiti na jednoj od narednih sjednica.

A da je potrebno što prije održati i dvije radne sjednice kazao je načelnik Armin Halitović. On je od Vijeća zatražio da u što kraće vrijeme održi sjednice zbog obimnosti materijala o kojima se Vijeće treba izjasniti .

Comments are closed.