Održana 249. sjednica Vlade USK: Prijedlog sastava UO Univerziteta u Bihaću Vlada proslijedila Skupštini Unsko-sanskog kantona na usvajanje

U Bihaću je danas zasjedala Vlada Unsko-sanskog kantona. Između ostalog, na današnjoj sjednici, na osnovu Zakona o Vladi Unsko-sanskog kantona i Zakona o Univerzitetu u, na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta, Vlada Unsko-sanskog kantona utvrdila je odluku o imenovanju Upravnog odbora Univerziteta u Bihaću te proslijedila Skupštini Unsko-sanskog kantona u dalju proceduru.
Na prijedlog Ministarstva privrede Vlada Unsko-sanskog kantona dala je saglasnost na konačnu odluku o izboru banke za plasman posebne kreditne linije subjektima male privrede uz subvencioniranje dijela kamatne stope, nakon provedenog javnog poziva za izbor banke za plasman posebne kreditne linije subjektima male privrede uz subvencioniranje dijela kamatne stope po Programu poticaja razvoja male privrede za 2021. godinu.
Zaduženo je Ministarstvo privrede da prije potpisivanja ugovora o poslovnoj saradnji sa izabranom bankom, a nakon pribavljenog mišljenja Kantonalnog pravobranilaštva, zatraži saglasnost Vlade Unsko-sanskog kantona na tekst ugovora.
Na današnjoj sjednici usvojen je i Nacrt Programa javnih investicija Unsko-sanskog kantona 2022-2024. godinu.
Osnovni cilj Programa javnih investicija (PJI) Unsko-sanskog kantona je usklađivanje razvojnih projekata sa realnim izvorima finansiranja za njihovu realizaciju obzirom da raspoloživa budžetska sredstva nisu uvijek dovoljna za višegodišnje finansiranje razvojnih projekata. Takođe PJI omogućava rangiranje projekta po određenim kriterijima što daje osnovu za kvalitetnije donošenje razvojnih investicijskih odluka i optimalnu alokaciju razvojnih resursa.
Projekti se za program javnih investicija koji zadovoljavaju zadane kriterije unose se su u PIMIS bazu podataka i nalaze se u bazi za pripremu, izradu i praćenje javnih investicija uspostavljenu pri Razvojnoj agenciji Unsko-sanskog kantona.
RA USK dala je preporuke za unapređenje Programa javnih investicija koji uveliko ovisi o kvaliteti strateškog planiranja i kapacitetu institucija za kvalitetno utvrđivanje i formulaciju razvojnih projekata i planiranje rashoda. Posebnu pažnju potrebno je posvetiti izvorima finansiranja iz EU fondova, ostalih donatorskih fondova i obezbjeđenju sredstava kroz javno-privatno partnerstvo , naveli su uz preporuku za aktivno uključivanje svih institucija, javnih ustanova i poduzeća u pripremu projektnih aplikacija i kvalitetno finaliziranje projektne dokumentacije.

Comments are closed.