Ne stišava se bura oko koncesije na zemljište u Bosanskom Petrovcu: Ko to ima koristi od gole sječe šume i postoji li šuma na izvjesnoj parceli?

Na zadnjoj sjednici Općinskog vijeća u Bosanskom Petrovcu je došlo do svađe unutar koalicije koje je dosada podržavala načelnika Mahmuta Jukića i to zbog navodne koncesije na zemlju u Bjelajskom Vagancu koja se, kako naš izvor tvrdi, planirala dati firmi iz Sanskog Mosta pod koncesiju od koje građani neće imati nikakve koristi dok štete itekako hoće.

Građani Bosanskog Petrovca su ovih dana bili svjedoci raznih priča oko koncesije za izgradnju solarnog parka na parceli u Bjelajskom Vagancu na koje je Općinsko vijeće dalo saglasnost prije nekoliko dana. Povodom toga prvo se oglasio bivši vijećnik i direktor ŠPD Unsko-sanskih šuma Haris Mešić koji je iznio svoje mišljenje i argumentovano napisao zašto se ne slaže sa ovom koncesijom. Iako je Mahmut Jukić načelnik koji dolazi iz njegove stranke, iako su rođaci, Haris je postupio profesionalno i rekao da je koncesija na tu parcelu greška s obzirom da se na dobrom dijelu te parcele nalazi šuma čiji vlasnik nije Opština Bosanski Petrovac nego Federacija.

Nakon dva dana oglasio se i načelnik Mahmut Jukić preko svog PR-a i objavio tekst u kojem je napisao kako Haris Mešić ustvari laže i na tome je priča stala. Sve ostalo što je napisao tiče se njihovih stranačkih prepirki u koje se mi nećemo mješati. Znači čitavo objašnjenje oko koncesije i gole sječe šume u Bosanskom Petrovcu, Mahmut Jukić je sveo na medijski rat protiv njega kao načelnika. Zamislite vi samo čega se Mahmut dosjetio. Medijski rat protiv njega kako bi skrenuo pažnju sa koncesije i gole sječe šume. Pitamo se, kako medijski rat Mahmute kada si tek postao načelnik i osim hvalospjeva o samom sebi niko ništa nije ni napisao/objavio?


Na sjednici OV Mahmut Jukić je u kratkim crtama obrazložio da Bosanski Petrovac treba dati navedenu parcelu pod koncesiju

Kako ova priča ili možda čak i kriminalna radnja (što će utvrditi Tužilaštvo USK i Općinski sud) ne bi ostala samo na rekla-kazala, mi ćemo vam ukratko objasniti o čemu se radi, a maksuz smo za vas snimili i video cijele parcele (snimljeno 07.03.2021. god.) na koju je OV dalo saglasnost kako bi se građani Bosanskog Petrovca svojim očima uvjerili ko ovdje laže. Pregledali smo cijeli budžet i o njemu ćemo tek pisati, ali za sada vam želimo reći da u samom budžetu Opština Bosanski Petrovac ima 0 konvertibilnih maraka prihoda od koncesija, a šuma će vjerovatno biti posječena. Zanima nas ko će od sječe ove šume imati koristi ako neće građani Bosanskog Petrovca? Uglavnom, puno je nepoznanica u ovom zahtjevu ministra, ali i u materijalu koji je načelnik Mahmut Jukić poslao na vijeće.

Ovaj tekst objavljujemo zbog svih poštenih i normalnih građana Bosanskog Petrovca kako bi se saznalo ko će ustvari imati koristi od svega ovoga.

DOKAZ 1 – Ministar privrede USK Nijaz Kadirić šalje zahtjev načelniku Mahmutu Jukiću

Ministar privrede USK Nijaz Kadirić šalje zahtjev načelniku uz koji ne dolazi saglasnost Kantonalnog ministarstva poljoprivrede,vodoprivrede i šumarstva, kao ni saglasnosti Kantonalnog pravobranioca, a da ne pričamo o saglasnosti Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva. Načelnik Mahmut Jukić umjesto da traži saglasnost jer šumama ne raspolaže opština nego Federacija, on ovakav materijal šalje na Općinsko vijeće Bosanski Petrovac i ubrzano traži saglasnost za koncesiju.

Treba napomenuti i to da u Zakonu stoji:

Šume i šumska zemljišta su vlasništvo države odnosno Federacije, RS i Brčko Distrikta. Šume i šumska zemljišta su od državnog značaja i ne mogu imati drugog vlasnika, upravo kako je propisano Ustavom Federacije BiH.

 DOKAZ 2 – Posjedovni list dokazuje da se na ovim parcelama nalazi šuma

Kada pogledamo posjedovne listove parcela vidimo da na tim parcelama ima livade,šume pa čak i voćnjaka, a na tim parcelama će se izvršiti gola sječa i tu je planiran solarni park. Logično je da teren mora biti čist kako bi se solarni park mogao instalirati.

DOKAZ 3 – Slika terena od prije mnogo godina i slika terena sa Google maps-a od prije 2 dana.

Sa ove slike se jasno vidi da je šuma na 2/3 parcele na kojoj se gradi solarni park. Riječ je o površini od preko 1500 dunuma, od čega  cca 1300 dunuma šume i šumskog zemljišta,a nešto oko 30 dunuma zadružne zemlje.  Također se navodi se da su Šipad Oštrelj i bivša zadruga u stečaju te da na osnovu toga mogu davati pod koncesiju tu zemlju. Gospodo vijećnici. šume i šumska zemljišta su isključiva nadležnost države odnosno Federacije, tako da zemljište i šuma ne mogu biti dio stečajne mase sto je jasno definirano zakonima. Postavlja se pitanje otkud i vijeću i kantonu nadležnost da pod koncesiju daju tu zemlju, čiji nisu vlasnici? Postavlja se pitanje, znaju li nalogodavci, ali i vijećnici da je kršenje Ustava protuzakonito i da se najstrožije kažnjava krivičnim Zakonom FBIH?

DOKAZ 4 – Video na kojem je snimljena cijela parcela na kojoj se treba graditi solarni park

 

Možda načelnik Mahmut Jukić nije dugo ovdje dolazio pa ne zna koliko ovdje ima šume, ali mu savjetujemo da se provoza službenim autom i uvjeri se u naše navode. Ako je sva njegova odbrana u tome da kaže da neko laže, a narod Bosanskog Petrovca vidi pravo stanje, onda imamo problem.

Zašto baš šume, zar Bosanski Petrovac nema dovoljno pašnjaka?

Na navedenim parcelama se nalazi znatna drvna masa koja bi trebala biti posječena,a što je u suprotnosti sa zakonom o šumama.

Postavlja se pitanje kakvi su interesi u pitanju ako se pored tolike zemlje koja je u vlasništvu kantona i opštine pod koncesiju daje šuma koja je u vlasništvu Federacije i to zemlje odnosno pašnjaka koji su spremni za instalaciju takvih vrsta postrojenja. Bosanski Petrovac ima puno pašnjaka koji bi mogli biti predmet izgradnje solarnog parka. Nameće se jedan logičan odgovor,a to je da se posječe sva drvna masa i da se prodajom iste dođe do velikog financijskog benefita.

Kakva je korist opštine koja nije u budžetu planirala niti 1 KM od ove koncesije?

Ko ima koristi od ovog? Pretpostavljamo da je to mala grupa ljudi koja želi malverzacijama da se dočepa šume i da izazove ekološku katastrofu. Zakonom je strogo zabranjena gola sječa kao i krčenje šuma. Puno je pitanja a malo odgovora. Nema projekta, nema saglasnosti, nema mišljenja. Šuma se treba posjeći, a u koncesioni posjed dati državno zemljište odnosno šuma čiji vlasnik nije niti opština niti kanton.

PITANJA:
1. Zašto se isto nije planiralo na petrovačkim ravnicama i to parcelama čiji je vlasnik opština?

2. Zašto u budžetu nisu planirana sredstva od te pompozno najavljivane koncesije? 

U opštini Bosanski Petrovac ne daju odgovore za nadležnost nad zemljom i šumom valjda svjesni da su otišli predaleko i da podrivaju ustav. Valjda svijesni da je u tom pogledu strog krivični zakon i da bi neko mogao odgovarati. Glavni im je argument kako tu nema nikako šume,a još manje kvalitetne sume. Mi ih ovom prilikom podsjećamo da tu ima jako mnogo šume i to kvalitetne šume. Kvalitet šuma se ne ogleda samo u kvalitetu drvne mase već opštekorisnim funkcijama šuma (regulacija voda, pročišćivanje zraka, zaštita od erozija, Itd).  Video koji smo snimili govori više od hiljadu riječi.Građani Bosanskog Petrovca imaju oči, ali i uši da čuju koja bi firma iz Sanskog Mosta trebala dobiti koncesiju, a tender još uvijek nije raspisan. Da li će se to pokazati istinitim ili je ovo samo priča koja se provlači po petrovačkim kuloarima, uskoro ćemo saznati.

Pozivamo ovom prilikom nadležna ministarstva šumarstva (federalna i kantonalna) te pravobranilaštva (federalna i kantonalna) da se očituju po ovom pitanju,a istražne organe da provjere o čemu se ovdje zapravo radi.  Možda će nakon toga mnogima biti sve mnogo jasnije, a akterima ove priče u pokušaju poručujemo da je podrivanje ustava i zakona ove države strogo kažnjivo.

/ krajina.ba

Comments are closed.