NAKON 2017., 2021. SE PONOVO POČINJE SA OBEĆANJIMA // Ko je za 4 godine skratio brzu cestu u Krajini za duplo i sredstva smanjio za pola? (FOTO)

16. oktobra 2017. godine je Bihaću prezentirana trasa brze ceste Velika Kladuša – Bihać – Bosanski Petrovac – Jezero čija bi izgradnja, prema tadašnjoj verziji, koštala oko 2,5 milijarde KM. Preciznu trasu ceste tek su planirali utvrditi nakon usvajanja Prostornog plana USK i provođenja Javne rasprave, a sredstva za izradu idejnog projekta već su obezbijeđena u programu rada JP Autoceste FBiH.

Isto nam je v.d. direktora ‘Autocesta Federacije BiH’ kazao i jučer, da su Autoceste FBiH do sad osigurale novac za izradu projektne dokumentacije na nivou idejnog projekta i dijelova glavnih projekata za dio brze ceste.

I potpuno je jasno zašto u jesen 2021. godine, kao u jesen prije četiri godine počinje da se pričaju obećanja, skoro identična. Više nije 2.5 milijarde KM vrijedna priča nego 500 mil. eura, i nije “od V. Kladuše do Ključa”, nego “od V. Kladuše do Bihaća”.

Podsjetit ćemo na izjavu gradočalnika Šuhreta Fazlića prije 4 godine na prezentaciji odabrane trase brze ceste Velika Kladuša -Cazin – Bihać – Ključ vrijedna 2,5 milijardi KM, “Sredstava nema zato što nam ih ne daju i zato što se u Sarajevu određuju prioriteti na neki drugi način. Ja razumijem da imaju neki stručni kriteriji, ali mi nažalost nismo bili u fokusu interesovanja države i Federacije kada je u pitanju investiranje i nismo mi krivi za to. Oduvijek se krivica nama prebacuje: dogovorite se! Kada ima novca, uvijek se nađe dogovor. Za bilo koju trasu, kilometar puta, ceste ili autoceste koja se napravi na prostoru našeg kantona ili grada mi ćemo biti zahvalni na tome. A imamo puno pravo da to i tražimo ono što nam pripada i tražimo da se počne raditi odmah”, istakao je Fazlić 2017. godine.

Isto je ponovio i premijer Mustafa Ružnić prije nekoliko dana, “Poštujemo mi Vc, poštujemo mi toliko stotina miliona prema Goraždu koje ima 25.000 stanovnika, kakvo je strateško planiranje prema 300.000 stanovnika Unsko-sanskog kantona? Onda sebi postavljamo pitanje, da li nas strateški neko zapostavlja. Ne možemo mi biti krivi za ovo što se nama dešava, možda smo krivi samo zato što su neki naši predstavnici na višim nivoima vlasti “klimoglavci”, pa nam država okrenula leđa.”, kazao je Ružnić za medije nakon održane panel diskusije.

Da li vjerovati novoj prezentaciji i planovima? Identičnoj priči o cesti, ovaj put duplo kraćoj i duplo jeftinijoj?

Dok Krajišnicima obećavaju brze ceste od 2.5 milijardi KM, Krajišnici bi bili zadovoljni da se realiziraju ona najmanja obećanja kada su ceste u pitanju, kao finalizacija spajanja Bihaća i Bosanske Krupe putem preko Srbljanskog platoa.

Da li jesen i obećanja 2017., ista kao 2021., imaju veze za Općim izborima 2018. i 2022.?

Comments are closed.