Narod i Pravda Ključ: Principi i programski pristup temelj su našeg političkog djelovanja

Narod i Pravda u Ključu na proteklim izborima dobila je veliko povjerenje građana, ali i poruku da naša općina vapi za drugačijom politikom i novim licima. Sa 1102 glasa i 5 osvojenih mandata građani su Narodu i Pravdi povjerili ulogu ozbiljnog političkog subjekta i obavezali nas da se u svom političkom djelovanju držimo principa koje smo od početka zastupali. 

Općinsko povjereništvo Naroda i Pravde Ključ nakon lokalnih izbora održalo je niz internih sastanaka i svoju redovnu sjednicu, kao i sastanak s čelnicima Naroda i Pravde u Sarajevu, te je zauzela jedinstven i nedvosmislen stav da smo spremni biti dio procesa odlučivanja i nove većine u Općinskom vijeću, ali isključivo na temelju onoga što zagovaramo od početka svog djelovanja – a to su jasni principi i precizan program, definisani potpisanim sporazumom.

Principi i program moraju biti temelj bilo koje od narednih koalicija u Ključu, ukoliko želimo postići stvarne promjene. Postoje isuviše važna pitanja, od kojih zavisi vraćanje povjerenja građana u državne institucije, oko kojih mora postojati  zajednički stav svih participanata u vlasti, a između ostalih to su: 

  • Transparentnost rada općinskih organa, javnih ustanova i preduzeća, kao i Općinskog vijeća, kroz uspostavljanje javnog registra zaposlenih u lokalnoj javnoj upravi i osoba imenovanih na upravljačke funkcije, uspostavu registra poticaja i grantova, registra javnih nabavki, registra javne imovine i njenih korisnika, registra stipendista, zatim uspostavljanje prakse periodičnog izvještaja o radu načelnika i općinske administracije, kao i osiguranje informacionih kanala za direktno praćenje sjednica Općinskog vijeća;
  • Imenovanje stručnih i etičnih lica na javne funkcije i u upravljačka tijela, bez obzira na stranačku pripadnost;
  • Institucionalna borba protiv korupcije, nepotizma i stranačkog zapošljavanja i depolitizacija javne uprave, kroz osiguravanje transparentnih i pravednih konkursnih procedura;
  • Racionalizacija javne potrošnje i usmjeravanje budžetskih sredstava prema razvojnim projektima, koji nisu populistički već mogu donijeti novu vrijednost i doprinijeti sanaciji ekonomskih posljedica uzrokovanih pandemijom COV-19,
  • Preciziranje mjera podrške privredi na sanaciji posljedica pandemije COV-19, kroz dijalog s privrednicima i uvažavanje njihovih stavova;
  • Strateška briga o mladima, uz poštivanje svih odredbi Zakona o mladima FBiH koji se odnose na općinski nivo, a s ciljem smanjivanja trenda odlaska mladih iz Ključa;
  • Uspostava tijela pri Općini Ključ za kontinuiranu komunikaciju i saradnju s dijasporom;
  • Sistemska podrška zapošljavanju djece šehida i poginulih boraca, i dr.

Prethodno spomenuti principi i smjernice moraju biti dio općeg sporazuma, koji bi, u slučaju formiranja ovakve programske koalcije, bio predstavljen javnosti i javno dostupan, kako bi građani njegovo poštivanje i izvršavanje mogli pratiti u svakom trenutku. Koncept programskog koaliranja ostaje trajno političko opredjeljenje Naroda i Pravde.

Comments are closed.