GP Izačić: Kolone teretnih vozila nakon što je Hrvatska zatvorila pet graničnih prijelaza sa BiH (VIDEO)

Međunarodno pravo je apsolutno na našoj strani, rekao je federalni zastupnik Nihad Čolpa …

Nakon što je Republika Hrvatska zatvorila pet graničnih prijelaza sa Bosnom i Hercegovinom, na graničnom prijelazu Izačić zabilježene su ogromne kolone teretnih vozila. Vanjskotrgovinska komora BiH uputila je Vijeću ministara dopis u kojem se navodi će Hrvatska zatvoriti pet graničnih prijelaza na granici sa BiH koji se koriste za tranzitni promet teretnih vozila.

Federalni zastupnik Nihad Čolpa na svom Facebook profilu objavio je video katastrofalnog stanja na Izačiću.

Kaže da je ovo sramotna odluka Hrvatske o ukidanju tranzita za teretna vozila i da mora biti ukinuta.

– Jednostrana odluka o ukidanju pet graničnih prijelaza za tranzitni promet teretnih vozila direktno je u suprotnosti sa Ugovorom o graničnim prijelazima sa Republikom Hrvatskom, kao i u suprotnosti sa odredbama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Bosne i Hercegovine sa jedne strane i Evropske unije i njenih država sa druge strane. Dakle, međunarodno pravo je apsolutno na našoj strani, ali očito na našoj strani nisu posvađani članovi Predsjeništva BiH i uspavani saziv Vijeća ministara BiH, jer ništa ne rade da riješe ovaj međunarodni skandal – neveo je na Čolpa.

Novi pravilnik

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture Hrvatske je utvrdilo Pravilnik o uređivanju javnih cesta po kojima će se odvijati tranzitni promet teretnih vozila kroz ovu zemlju. Ova odluka će imati pogubne posljedice po ekonomiju Bosne i Hercegovine.

U dokumentu se navodi da se radi o sljedećim graničnim prijelazima – Gunja; Strmica – Strmica; Osoje – Vinjani Gornji i granični prelaz Velika Kladuša – Maljevac.

Negativne posljedice

Pravilnikom su određene ceste po kojima će se odvijati promet teretnih vozila kroz Hrvatsku iznad 7,5 tona nosivosti i dužine do 14 metara. Na ovaj način će biti onemogućeno korištenje navedenih graničnih prelaza za tranzit roba iz BiH kroz Hrvatsku, sa nizom negativnih posljedica na privredu naše zemlje.

Comments are closed.