Cikotić pismom ugasio nade Krajišnika

Migrantska kriza ne jenjava na balkanskoj ruti, a državni ministar upozorio je krajiške vlasti na to da od zatvaranja Mirala neće biti ništa

Od Blažuja do Mirala gotovo sve migrantske kampove u konačnici treba preuzeti Ministarstvo sigurnosti BiH pod svoju nadležnost, a koje se nakon dvije godine spavanja konačno stavlja u funkciju da, između ostalog, trpi i cjelokupno nezadovoljstvo domaćeg stanovništva.

Ustav i zakoni

– Nastojimo da država sve to preuzme po zakonu, a mi ćemo i dalje raditi svoj humanitarni dio posla, kazala nam je Edita Selimbegović iz IOM-a.
Nezvanične informacije o tome da će uskoro u kampu Blažuj posao zaštitara preuzeti Oružane snage BiH i policija nisu nam potvrđene kao istinite.

Tokom vikenda migrant je nožem izbo mladića iz Bihaća, što je pogoršalo odnose građana i izbjeglica

Na drugoj strani, u Krajini su ogorčeni pismom koje je ministar sigurnosti Selmo Cikotić uputio Vladi USK-a i kantonalnom Ministarstvu unutrašnjih poslova, jer su oni najavljivali zatvaranje kampa Miral do kraja maja.

Cikotić se oštro tome usprotivio notom u kojoj traži postupanje u skladu sa Ustavom i zakonima BiH, koji su očigledno u sukobu sa odlukom lokalnih zajednica, gradskih vijeća i Skupštine Kantona da je nedopustivo postojanje kampova za migrante u urbanim gradskim zonama.

Cikotić podsjeća na Odluku Vijeća ministara BiH od 11. 3. 2019. godine da se uspostave prihvatni centri Sedra u Cazinu, Miral u Velikoj Kladuši, Borići i Bira u Bihaću, te da je to potvrđeno Memorandumom o sporazumijevanju koje je Ministarstvo potpisalo s IOM-om, od kojeg je, ovim činom, preuzelo odgovornost za koordinaciju i upravljanje privremenim prihvatnim centrima.

Stoga krajiške vlasti ne smiju pristupati zatvaranju Mirala a da prethodno ne nađu novu lokaciju izvan gradskog područja, kapaciteta za 700 migranata, da je definišu s donatorima, a zatim i riješe pravna pitanja prije nego je predaju Ministarstvu sigurnosti. Tek kad se steknu svi uslovi za preseljenje, Miral može biti zatvoren, napominje ministar Cikotić, podsjećajući pritom na sve domaće i međunarodne zakone, obaveze i konvencije koje se odnose na migracije.

Bira je aktuelna?

– Napominjemo da svako djelovanje koje nije u skladu sa Ustavom i zakonima podriva BiH i uzrokuje daljnje pravne posljedice, zaključio je ministar Cikotić, što su u Krajini razumjeli kao prijetnju.

Osim toga, iz navedenog je jasno da je i Bira u Bihaću zatvorena “podrivanjem ustavnog poretka” te da Ministarstvo i dalje raspolaže pravom da migrante vrati u Biru, čak i nakon što su dobili lokalitet novog kampa Lipa. Problem su lokalne vlasti i građani, koji se već 220 dana okupljaju pred Birom i sprečavaju povratak migranata u bivšu fabriku. Nejasno je ko će ispuniti zahtjeve Cikotiću s obzirom na to da su u Velikoj Kladuši izričiti da neće nikakvu novu lokaciju dati za migrante, kako u gradu, tako ni van njega.

Comments are closed.