Konačno rušenje i pad stare zgrade škole Cazin 1 i slike Nurije Pozderca (VIDEO)

Osnovna škola Cazin 1, nekadašnja OŠ Nurije Pozderca u Cazinu, stara zgrada, rušena je zadnjih dana, a nakon što je izgrađen novi objekat ove škole.

Oko tog novog objekta, čija izgradnja traje dosta duže nego je predviđeno, dosta se društvenih dešavanja i poruka o nama veže.

Roditelji čija djeca idu u ovu školu, a koji su prošlu školsku godinu najvećim dijelom djecu morali slati na nastavu u druge škole i okolne objekte, zbog ovakvog odnosa prema njihovoj djeci i njima samima su čak najavljivali i javne proteste protiv gradonačelnika i gradske uprave Cazin, ali isti nisu održani, jer im nadležne vlasti nisu dale dozvole za održavanje istih.

Još uvijek nije poznato kad će i hoće li novi objekat biti spreman za nastavu i da se otvori za djecu od septembra kada počinje nova školska godina.

Stara zgrada je konačno srušena, pa i onaj dio na kojem se nalazila čuvena slika Nurije Pozderca, koja je više puta zakrečavana, po naredbi lokalnih vlasti, ali se slika uvijek iznova vraćala i pojavljivala na zidu.

Zabilježeno je evo kako se cijeli objekat stare zgrade, a i zid na kojem je bila slika Nurije Pozderca ruši.

Comments are closed.