U četvrtak 3. sjednica Gradskog vijeća Bihać: Pred vijećnicima Program rada Gradskog vijeća za 2021. godinu, pkretanje procedure za imenovanje sekretara vijeća, akti TZ Bihać, radna tijela …

U četvrtak 04. februara 2021. godine u gradskoj vijećnici sa početkom u 9:00 sati održati će se 3. sjednica Gradskog vijeća Bihać.
Dnevnim redom predviđene su slijedeće tačke:

1. a) Izvještaj o izvršenju Budžeta Grada Bihaća za period 01.01. – 30.06.2020.godine
b) Informacija o trošenju Tekuće rezerve za period od 01.01. – 30.06.2020.godine
c) Izvještaj o izvršenju Budžeta Grada Bihaća za period 01.01. – 30.09.2020.godine
d) Informacija o trošenju Tekuće rezerve za period od 01.01. – 30.09.2020.godine
2. Prijedlog Odluke o kratkoročnom zaduživanju Grada Bihaća za 2021.godinu.

3. Prijedlog Rješenja o izboru i imenovanju Kolegija i stalnih radnih tijela GV
a) Kolegij
b) Administrativna komisija
c) Komisija za prostorno uređenje i zaštitu okoliša
d) Komosija za rad, zdravstvo i socijalnu politiku
e) Komisija za obrazovanje, kulturu, sport i mlade
f) Komisija za lokalnu samoupravu
g) Komisija za žalbe
h) Komisija za predstavke i prijedloge
i) Komisija za odlikovanja i priznanja
j) Komisija za ljudska prava i ravnopravnost spolova
k) Etička komisija
l) Komisija za sigurnost i regulaciju saobraćaja Grada Bihaća
m) Prijedlog izmjene Rješenja o imenovanju Statutarne komisije.

4. Odluka o usklađivanju Odluke o osnivanju Turističke zajednice Grada Bihaća sa zakonom
5. Prijedlog Odluke o pokretanju procedure i postupku imenovanja na poziciju Sekretara Gradskog vijeća Bihać.
6. Program rada Gradskog vijeća Bihać za 2021.godinu

Comments are closed.