STRANAC JE P0M0GA0 MAJCI ČETV0R0 DECE, ALI JE IMAO JEDAN ZAHTEV: Nikada u životu nisam toliko plakala…

U NAJG0REM M0GUĆEM M0MENTU majci Tovni Nelson P0KVARI0 se auto.

Ona je sa svoje četiri ćerke, stare 9, 5 i dve godine i NAJMLAĐ0M BEB0Mod šest nedelja, otišla u PR0DAVNICU po namirnice.

Odvezla se autom koji ne vozi često, ali taj dan morala je da 0BAVI KUP0VINU. Kada je tu to uradila, izašla je iz radnje, ”stavila” decu i namirnice u vozilo i 0KRENULA ključ. Ali, ništa se nije D0GAĐAL0.

Auto se nije hteo da up*ali. Onda je shvatila da je jedna od njenih ćerki ostavila svetla uključena zbog čega se AKUMULAT0R ispraznio.

0ČAJNA majka zaustavila je dvadesetak ljudi ne bi li joj P0M0GLI, ali niko to nije želeo da učini.

– Nisu mi čak ni rekli da neće P0M0ĆI, jednostavno su me IGN0RISALI kao da NE P0ST0JIM. Moja petogodišnjakinja je pla*ala, beba je vri*š*tala, a dvogodišnjakinja je G0V0RILA da je gladna dok je najstarija P0KUŠAVALA da P0M0GNE . Osećala sam se kao NAJG0RA mama na svetu, a onda je neko P0KUCA0 na PR0Z0R – ispričala je Tovni Nelson, čiju je priču na Fejsbuku objavio novinar Frank S0MERVIL.

Na PR0Z0R joj je P0KUCA0 74-godišnjak sa ŠTAK0M u rukama koji joj je dao tanjir piletine, keks i vode.

– Nahrani decu i sebe mlada damo. Imam V0ZIL0 za vu*ču i moja žena je na putu ovamo – rekao joj je 74-godišnji muškarac.

Kako je i obećao, njegova supruga brzo je stigla na parking radnje pa su 0DVEZLI majku i njenu decu kući. Idućeg dana 74-godišnjak je D0ŠA0 s mehaničarem kod Tovni pa joj je mehaničar zamenio AKUMULAT0R i P0PRAVI0 mehanizam za otvaranje PR0Z0RA koji su joj od pre bili u kv*ru

– Tada je muškarac otišao, a kada sam pitala mehaničara koliko sam mu dužna, on je rekao da je on sve platio i da sam ja dužna jedino da nastavim da budem predivna majka – ispričala je Tovni.

– Nikada u životu nisam toliko pla*k*ala. Ovaj čovek nam je P0M0GA0 iako nas nije P0ZNAVA0 niti je znao našu situaciju. Nikad neću moći da mu se zahvalim jer ne znam ko je, no nadam se da ću jednoga dana moći da P0M0GNEM nekome kao što je on P0M0GA0 nama – rekla je ova mlada majka.

Comments are closed.