Sestru joj UB*LI pre pet godina: Preuzela je brigu o njenoj deci, a sada ju je zadesila još G0RA SUDBINA…

Nesrećna žena ostala je bez sestre 2016. godine, koja je takođe ub**ena, a Majra je tada preuzela brigu o njenoj deci.

Prema prvim rezultatima, NEP0ZNATI muškarac je ušao u njenu kuću, sak*rio se nedaleko od ulaza, a kada se Majra vratila kući, ZADA0 joj je najmanje tri hi*ca iz or*u*ž*ja. PREMINULA je u R0KU od nekoliko minuta.

Na licu mesta bili su njeni nećaci koji su P0ČELI da pla*ču. Komšije su čule dečji pl*ač, pa su D0ŠLI su u kuću u kojoj je živela Majra i pr0našli mr*vu ženu.

– Svi smo Š0KIRANI. Začuli smo najpre pu*c*nj*eve, a onda i pl*ač dece. Ne znam zašto se ovo D0G0DIL0. Ona nikom nije smetala, niti je ikom išta učinila. Vredno je radila na svom P0LJ0PRIVREDN0M imanju – rekao je jedan od komšija.

Prema izveštaju, žena je imala tri ra*ne u predelu ST0MAKA, a policija je sa lica mesta uzela opuške mar***uane, koji su po svoj prilici pripadale ub*ci.

Srećom, nijedno od dvoje dece nije P0VREĐEN0.

Majra je imala PR0DAVNICU i snabdevala namirnicama komšiluk. Isključena je mogućnost da se radi o plj*ač*ki, ali nije isključeno to da je neko sa ciljem i PLAN0M hteo da je ub*je, ali razlog za sada nije poznat.

Comments are closed.