PR0FES0RKA MUZIČK0G ZAVRŠILA U ZATV0RU S OSMEHOM NA LICU: Policajcima otkrila NEVER0VATNU TAJNU!

PR0FES0RKA MUZIČK0G  Alisa Tungul (31) iz kanadskog grada EDM0T0NA LIŠENA je SL0B0DE je P0D  SU*NJ0M da se od juna do novembra 2019. godine P0LN0 iž*****ala nad tada 15-G0DIŠNJIM UČENIK0M ŠK0LR u kojoj je radila.

Iako do danas nije razjašnjeno zašto je M0MAK, danas 20-G0DIŠNJAK punih pet godina ćutao o tome, činjenica je da je nakon njegovog P0ZIVA policija morala da LIPI SLOBODE PR0FES0RKU.

Policajci su PR0FES0RKU PR0NAŠLI nasmejanu. Kada su joj rekli zašto su D0ŠLI kažu da nije skidala osmeh s lica.

ISP0STAVIL0 se da je RAZL0G njenog ZAD0V0LJSTVA  bila činjenica da je ubeđena da nije kr*va, jer ju je, kako je rekla odmah, dečak tada M0LI0 da spava s njom i tako skine NEVIN0ST.

– Ja sam mu bila prva. Imam i T0NU P0RUKA od njega u kojima me M0LI da spavamo. Nisam nekoliko meseci želela da P0MISLIMna to, ali na kraju sam prihvatila. I nije mi ŽA0. Lep je osećaj kada ste nekom prvi u krevetu u životu. 0TKRIĆU i tajnu. UKUPN0 sam kod četiri muškarca bila prva u životu i jako mi DRAG0 zbog toga. Za ovog M0MKA tvrdim da me je M0LI0 za to – rekla je PR0FES0RKA Alisa Š0KIRANIM policajcima.

Student danas ima svoju verziju koju je ispričao policiji. NAV0DN0 je mesecima PR0LAZI0 kroz iži*****nje PR0FES0RKE koja je želela  da mu bude prva.

Na kraju je NAV0DN0 pristao samo da bi je sk*nuo s leđa. P0JEDINE P0RUKE koje je P0KAZA0 policiji upućuju na to da se PR0FES0RKA malo zaljubila u njega.

Comments are closed.