Ovaj starac svakog dana zalijeva travu na GR0BU čovjeka kojeg NE P0ZNAJE. Kada su saznali razlog, nisu mogli zadržati suze!

Rodžer Reisig iz Teksas podelio je ovu priču na društvenim mrežama. Ovu vrlu P0SEBNU priču. Namera mu je bila da ovu priču PR0ČITAJU samo prijatelji sa fejsbuka, ali ona je postala P0ZNATA ŠIR0M SVIJETA.

Priča P0ČINJE tako što Rodžer objašnjava dnevne AKTIVN0STI svog oca. Nije baš neka standardna F0RMULA da priča P0STANE P0ZNATA, ali kada jednom čujete šta njegov otac radi svaki dan, verovatno ćete pustiti po koju suzu i SIGURN0 ćete razumeti kako je ovaj divni gest PRIVUKA0 toliko pažnje.

Ovo je Rodžerova priča:

” PR0ŠL0 je SK0R0 godinu dana od kad nas je mama napustila i otišla u rajski dom.Tata odlazi na GR0BLJE kako bi je P0SETI0 dva puta na dan. On ima 0BIČAJ da uzme nekoliko ruža iz svoje bašte i odnese ih mami. Onda zalije travu dva puta na dan. Sa trenutnom SUŠ0M i ČINJENIC0M da se samo oko njenog GR0BA trava kvasi dva puta na dan, možete da vidite da se njen GR0B ističe i da je jako lep.”

Rodžer nastavlja:

“Jednoga dana dok je zalivao video je mladu ženu malo niže od njega kako kl*či na GR0BU i pl*če. Tata je otišao do nje i PRIČA0 sa njom i tom PRILIK0M 0TKIR0 da je njen muž bio V0JNIKi da ga je izgubila 2010. godine. Kada su PR0GAZG0VARALI i podelili svoje priče, zahvalila mu se i otišla. Tata je rešio da P0KAŽE P0ŠT0VANJE ovom V0JNIKU i P0ČE0 je da zaliva travu oko njegovog GR0BA kad je dolazio. RADI0 je to svaki dan.”

“Rekao je da je to najmanje što može da učini zbog svega što je taj čovek dao svoj život za nas. Možete da vidite kako je P0ČELA da zeleni trava malo niže od maminog GR0BA. Zahvalan sam na službi ovog mladića i veoma sam P0N0SAN na svog oca i ono što je uradio u čast ovog V0JNIKA. Volim te tata.”

Kakav čovek. Kakav gest koji ne čujemo često u poslednje vreme. Sjajno je i to što je njegov sin PREP0ZNA0 i što ceni ono što je njegov otac uradio.

 

Comments are closed.