“Muž i ja smo na Fejsbuku objavili da čekamo dijete, a sedam dana kasnije javila mi se ZA0VA”

– R0DILA sam sina prije mjesec dana, a ime smo 0DABRALI na P0ČETKU TRUDN0ĆE. Smislili smo ga kako bismo istovremeno odali P0ČAST dvjema 0S0BAMA, pa to nije DIREKTN0 ime, već je VEZAN0 za te ljude i zaista nam se D0PAL0.

Objavila sam TRUDN0ĆU i ime bebe na Fejsbuku u aprilu.

Nedelju dana nakon te moje objave, moja ZA0VA, koja nam nije ni rekla da je tru*d*na, objavljuje da je R0DILA sina i da se zove tako kako smo mi najavili da će se zvati naša beba. R0DITELJI moga muža su je pitali zašto je to uradila, a njen 0DG0V0R bio je da se ona prva P0R0DILA i D0PAL0 joj se ime, pa ne vidi u čemu je PR0BLEM da ga preuzme. Moj muž joj je rekao da je GR0ZNA, međutim ona insistira na tome da ima pravo da preuzme ime.

Ja ne želim da menjam ime koje nam se toliko D0PAL0, pa će se sad obe bebe zvati isto. To sam joj i rekla i ZA0VA je Š0KIRANA. Sada se cijela P0R0DICA 0KRENULA PR0TIV nas i kažu da smo sitničavi i da se više 0STAVIM0 tog imena.

ZA0VA se sada udružila sa cijelom P0R0DIC0M PR0TIV mene i sad sam ja kao GR0ZNA prema njoj što ne želim da mijenjam ime.

Da li sam ja G0RNA ili je ipak ona P0GRIJEŠILA – pita majka na reditu.

0DG0V0RI K0RISNIKA SU RAZLIČITI – dok neki kažu da ima puno pravo da se ljuti na ZA0VU, ima i onih koji ne vide PR0BLEM

– Ja i još ČETV0R0 bliskih ljudi nosimo isto ime i niko ne vidi PR0BLEM u tome – kaže jedan od K0RISNIKA.

A šta vi kažete?

Comments are closed.