MR*TAV čovek vratio se kući nedelju dana posle SAH*ANE: Porodica Š0KIRANA, a onda se desio PRE0KRET!

Neverovatno je šta se desilo za samo sedam dana u životu jednog čoveka

Š0KANTAN slučaj zabeležen je u indijskoj državi Radžastanu. Četrdesetogodišnji muškarac iz Rajsamanda došao je kući samo nedelju dana P0ŠT0 je NAV0DN0 preminuo.

Omkar Lal Gadulija “preminuo” je u GLAVN0J B0LNICI  grada od posledica PR0BLEMA s JETR0M. Porodici je javljeno za i oni su dva dana kasnije 0RGANIZ0VALI kre***ciju.

Zbog P0TPUN0G HA0SA koji je vladao u B0LNICI gde se leče i oni koji nemaju K0R0NU, 0S0BLJE je P0MEŠAL0 dva slučaja i TTEL0 sa P0GREŠNIM imenom.

Porodici je zbog epidemije nije D0BILA 0DZV0LU da PR0VERAVA da li je to Omkar, a i na GR0BLJU je EREM0NIJA 0DRŽANA P0D P0SEBNIM merama. Nedelju dana nakon svoje “sm*ti”, Omkar se P0JAVI0 na vratima kuće.

Vrata mu je otvorila sestra koja je PA*LA U NESVEST, a ništa bolje nije PR0ŠA0 ni njen suprug koji je morao da pije lekove. Omkar je ušao u kuću sačekavši svoju ženu i majku da D0ĐU.

Kada ga je videla u sobi, supruga je Omkaru lup*la ša*mar, dok je majka P0ČELA da ku*ka. Supruga je mislila da je Omkar, veseljak po PRIR0DI izmislio svoju sm*rt, kako bi iznenadio P0R0DICU vešću da je živ i zdrav. 

Istinu o zameni tela ni on nije znao, te je P0PLAVE0 u licu kada je kasnije video um*licu pred kućom. Čovek koji je zaista preminuo bio je Goverdan Pradžapat, čija P0R0DICA tako nije ni znala da više nije živ, još G0RE – da je već kre**ran!

– DUB0K0 se izvinjavamo obema P0R0DICAMA zbog neverovatne greške. Molimo za razumevanje jer mnogi od nas rade po 36 sati u danu I koliko su nam B0LNICE pune. Odgovarajuća ist**aga već je P0KRENUTA P0V0D0M ovog slučaja – rekao je P0RTPAR0L B0LNICE.

Comments are closed.