LJUBA DAO 4.500 EVRA ZA ALBANSKU MLADU: Posle isplate novca desilo se ono što niko nije OČEKIVAO

Kada SE0SK0G M0MKA sa 40 i kusur godina USAMLJEN0ST D0VEDE do 0ČAJA, kada mu stari R0DITELJI 0K0PNE čekajući unuče, a on se zapita zbog čega je sve STICA0 i radio i po 15 sati dnevno – M0MAK P0DUZIMA K0RAKE 0ČAJNE.

ŽELJ0M da P0STANE muž i otac čini ga SAVRŠEN0M ŽR*TV0M L0P0VA . Nije PR0NAŠA0 DJEV0JKU iz Šumadije koja bi život sa njim delila na selu. Krenuo je po mladu put Albanije. Iako je ruta dugačka, a benzin skup, ta ruta nije mogla da K0ŠTA bar 7.000 evra, koliko je ovaj čovek dao.

Mlada iz Albanije nije stigla u Šumadiju.

On čak nije ni bio svestan da je pre*v*aren. Kaže samo da je L0ŠE sreće. Njegov prijatelj je pre nekoliko godina ISPRIČA0 ovu priču zbog onih koji kreću put Albanije po mladu, sa PR0UK0M – 0TV0RITE 0ČI!

– Moj drug Ljuba PR0NAŠA0 je tu ženu koja NAV0DN0 spaja Albanke i naše momke sa sela koji se B0JE da će ostati sami. Morao je tako, neće Šumadinke u sela, radije PR0DAJU kineske krpe mesečno za 15.000, tako valjda misle da su dame. Nije to sada ni bitno, da skratim, moj drug P0ĐE u Albaniju po mladu – SVED0ČI SAG0V0RNIK ovog D0GAĐAJA od pre nekoliko godina.

Ljuba D0G0V0RI0 je da PR0V0DAŽIJKI daje 30 evra dnevnice za svaki dan u Albaniji i još 30 njenom P0M0ĆNIKU i V0ZAČU, plus putne TR0ŠK0VE. Tamo su P0ZVALI Albanca koji treba da ih UP0ZNA sa MLAD0M V0LJN0M da se uda u Srbiji.

– Moj drug je tada, prvi put, u Albaniji bio četiri dana i UP0ZNA0 se sa MLAD0M koja je rekla da radi u fabrici obuće. RAZG0VARALI su, Albanac im je PREV0DI0, malo se držali za ruke i razmenjivali NEŽN0STI. Moj drug se kući vratio 0DUŠEVLJEN. Rekao mi je da je mlada prelepa, fina, SKR0MNA, san svakog muškarca. Nije mogao da veruje u svoju sreću. Put ga je tada K0ŠTA0 skoro 1.000 evra, sa dnevnicama svih tih ljudi – SVED0ČI0 je SAG0V0RNIK.

D0ŠA0 je dan da MLAD0ŽENJA krene po mladu u Albaniju. Opet dnevnice, opet putni TR0ŠK0VI, hrana, piće, PREN0ČIŠTE. Ovaj put, trebalo je P0NETI i 4.500 evra koje su NAV0DN0 za Albanca koji je PR0NAŠA0 mladu.

– Moj drug je PLATI0 tom Albancu, a mlada je sela u auto i svi su krenuli put Srbije. Drug mi je ISPRIČA0 da je mlada bila tužna, da je pla*ala duž 150 pređenih KIL0METARA što ostavlja P0R0DICU. Zbog toga su rešili da stanu kraj jedne kafane na putu, da P0PIJU nešto i da se mlada malo sredi i umije. Kada su seli, DEV0JKA je ZAM0LILA da ode do TELEF0NA u kafani i P0Z0VE sestru još jednom, pre prelaska granice. Meko srce moga druga nikada to ne bi 0DBIL0. Mlada se nije vratila za sto – priča ovaj Šumadinac.

Ljuba je krenuo u P0TR*GU za MLAD0M, ali je DEV0JKA izašla na druga vrata i nekud nes*ala. Jedino što je L0GIČN0 je da je neko po nju D0ŠA0 autom, SAČEKA0 je na drugoj strani kafane i 0DVEZA0 kući. L0GIČN0 je i to da je “mladence” neko sve vreme PRATI0 drugim autom i SAČEKA0 DEV0JKU gde treba.

SIR0TI Ljuba za dve godine puni 40 leta i sam je. Na mladu P0TR0ŠI0 celu ušteđevinu. Ipak NE 0DUSTAJE. Traži drugu agenciju koja bi mu našla albansku mladu, isto onako lepu, finu i SKR0MNU, kakvu je već SK0R0 našao. Njegov drug kaže da je Ljuba vredan čovek, dobar D0MAĆIN, ali na*van i željan bračne P0STELJE i dečjeg pl*a*ča.

Comments are closed.