K0STI NE VOLE OVU HRANU! Ako ovo jedete, B0L je jači, B0LEST napreduje, ZGL0B0VI se troše…

Hrana koja morate prestati jesti ukoliko imate PR0BLEME SA K0STIMA I ZGL0B0VIMA:

MLEČNI PR0IZV0DI : Oni su glavni izvori kalcijuma i vitamina D, koji su P0TREBNI za stvaranje zdravog K0ŠTAN0G tk*i*va. Međutim, ovi PR0IZV0DI mogu da P0G0RŠAJU T0K art**tisa. Zbog toga samo lekar treba da odluči da li ćete moći da jedete, odnosno pijete MLEČNE PR0IZV0DE.

Ugljeni hidrati: pored viška KIL0GRAMA, ugljeni hidrati će vam 0TEŽATI PR0T0K KISIKA i hranljivih SAST0JAKA U ZGL0B0VE.

Gluten: Nalazi se u pšenici. Veruje se da D0V0DI do PR0CESA koji UZR0KUJE zap***enja. Studije su potvrdile da nakon što prestanete K0RISTITI glutetn u ishrani namirnica poput raži, pšenice i ječma mogu značajno P0B0LJŠATI stanje pacijentima sa B0LESTIMA ZGL0B0VA.

S0: Povećan unos soli može D0VESTI do ozbiljnih  PR0BLEMA u ZGL0B0VIMA. Osoba koja koristi puno S0LI sa P0LUPR0IZV0DIMA. Ovo D0V0DI do zadržavanja TEČN0STI u telu, šte**tnih SAST0JAKA u ZGL0B0VIMA, P0VEČAN0J težini, P0VEĆAN0J NEUG0DN0STI.

Pržena hrana: Osobe koje imaju PR0BLEME S K0STIMA I ZGL0B0CIMA, APS0LUTN0 moraju da prestanu jesti prženu hranu.

Čaj i kafa: K0FEIN u vašoj šolji ispira puno kalcijuma iz K0STIJU. Dakle, to je jedan od FAKT0RA koji uni**tava vaše K0STI I ZGL0B0VE!

Comments are closed.