ISKUSNI ZMIJ0L0VAC ARSENIJE HADŽI BASUR OTKRIVA KAKO DA ZAŠTITIMO KUĆU OD ZMIJA: “Postoji zlatno pravilo”

Makar po iskustvu Aresnija Hadži Basura, Užičanina 0VLAŠTEN da L0VI zmije, koji je ovog proljeća, kao nikada do sada, u Užicu i bližoj 0K0LINI čak u šest navrata L0VI0 od čega pet puta UL0VI0 0TR0VN0G P0SK0KA.

– Jednog sam UL0VI0 1. aprila u jednom P0G0NU u Sušici. Nikada prije nisam imao P0SLA u rano proljeće. Sljedeća četiri sam 0DNI0 iz kruga P0G0NA „Prvog partizana“ prema naselju 0RL0VAC. Ovdje situacija nije naivna jer se radi o PR0ST0RU P0G0DN0M za zmije kraj koga se nalazi naselje. U ponedjeljak sam UL0VI0 smukulju – NE0TR0VNU vrstu – primjećenu u centru Užica, – kaže Hadži Basur koji trenutno radi kao taksista.

Ne pamti da je ikada prije UL0VI0 pet P0SK0KA do ovog D0BA godine, a četiri od njih su bili dugačka i debela.

Zahvaljujući njemu Užice je jedan od rijetkih gradova koji ima ZMIJ0L0VACA 0VLAŠTEN0G od SEKT0RA za vanredne situacije. Arsenije L0VI ŠIR0M ZLATIB0RSK0G 0KRUGA, a svoju umješnost naziva B0ŽIJIM DAR0M. Sve zmije L0VI G0LIM rukama, samo uz P0M0Č jednog štapića, a P0T0M ih pušta u prirodu daleko od naselja. 

Kako smanjiti šanse da zmija uđe u auto, kuće, dvorišta, i kako P0STUPITI ako se to ipak desi.

-Najprije, pri izlasku u prirodu ne valja stvarati st*ah i ten*ziju zbog zmija, ali ne valja ni rastinju prilaziti u papučama, nego u obući. Na umu treba imati onu NAR0DNU – zmiju ne treba čarakati. Ako je sretnemo najbolje ju je ZA0BIĆI u luku od najmanje metar i po i pustiti je da nastavi svoj put. Jer, ni ona nije rada susretu sa čovjekom, kao ni čovjeku s njom. Ne treba ih ub**ati jer su važne u BI0L0ŠK0M lancu – priča Hadži Basur.

Veliku grešku prave ljudi, ukazuje on, kada odu u sela, PRIR0DU , na R0ŠTILJ , RIB0L0V i ostave otvorena vrata auta. PR0ŠLE godine je imao slučaj čija vjerovatnoća da se desi je, kaže, jedan prema milion. V0ZAČU iz Užica zmija se zavukla u šasiju dok je bio u PRIR0DI , a onda mu u sred V0ŽNJE kroz ventilacioni otvor ušla auto.

– U slučaju da u T0KU V0ŽNJE primijetite zmiju u autu, P0TREBN0 je sačuvati PRIBRAN0ST, zaustaviti V0ZIL0 kraj puta, izaći van i pozvati P0M0Ć,– savjetuje on.

Ako je priroda njen „domaći teren“, dvorišta baš i nisu. Šta učiniti da zmija ne uđe u PR0ST0R oko kuće i u neki od objekata.

– Zmije mame ustajale G0MILE GRAĐEVINSK0G materijala. Na imanjima gdje ovoga nema vjerovatnoća da se zmija pojavi je mnogo manja. Higijenski USL0VI u objektima treba da budu adekvatni da ne privlače miševe, a gdje ima njih voli da D0ĐE i zmija. Vrata i niske PR0Z0RE objekata ne treba 0STAVLJATI 0TV0RENIMA  – pojašnjava zmijar iz Užica.

U slučaju da zmija ipak uđe u dvorište, kuću, objekat, nastavlja Arsenije Hadži Basur, najvažnije je ostati PRIBRAN. P0TREBN0 je se udaljiti na najmanje metar i po, P0PRATITI njeno kretanje i ne ispuštati  je iz VIDN0G P0LJA da bi se znalo gdje je.

-Ovo je mnogo važno da bi 0VLAŠTEN0 lice brzo PR0NAŠL0 zmiju, jer ona nije K0K0ŠKA oda svoj P0L0ŽAJ. Veoma je PAMETNA i ako se ne isprati njeno kretanje zna da dobro da se sak*ije, i u tom slučaju P0TRAGA za njom je kao tra**nje za IGL0M u plastu sijena. Ako do ovakvih slučajeva dođe treba obavijestiti P0LICIJU , oni će javiti 0VLAŠTEN0M licu – priča Užičanin.

Comments are closed.