EVO KAKO SAM UKL0NILA BRADAVICE SA RUKE: Ovaj recept sam SLUČAJNO PR0NAŠLA, U PITANJU JE BILJKA KOJA RASTE SVUDA OKO NAS (RECEPT)

RAS0PAS je danas nepravedno ZAB0RAVLJENA LJEK0VITA biljka koja 0SIGURAVA mnoge D0BR0BITI. Iako je P0ZNAT po LJEK0VIT0M UČINKU, RAS0PAS je danas NAJP0ZNATIJI po svome UČINKU na bradavice.

Rosopas je biljka malih žutih cvjetova koja raste uz RUB0VE puteva i kuća te na sličnim mjestima. Mnogi je smatraju K0R0V0M bez da znaju da je riječ o RAS0PASU.

RAS0PAS je NAJP0ZNATIJI po svome UČINKU na bradavice na K0ŽI, no njegova se LJEK0VIT0ST ŠIRI mnogo dalje.

Kapi RAS0PASA ipak nije JE P0ŽELJN0 0R*AL*N0 K0RISTITI  jer mogu UZR0K0VATI neželjene reakcije. RAS0PAS kapi, tj. koristimo za vanjsku UP0RABU.

Kapi RAS0PASA je LAKO napraviti te je NAJDUŽI dio izrade čekanje kako bi se tin*kt*ura napravila. U sljedećem receptu koristili smo 70%-tni med***ski AL*K0H0L, no moguće je koristiti i D0MAĆU rak*iju ili V0TKU.

P0TREBN0 JE:

Sušeni cvjetovi i stabljika RAS0PASA
500 ml AL*K0H0LA (45-70%)
Čista staklena tegla od 500 ml
Tamna staklena B0ČICA za čuvanje

RAS0PAS kapi P0TREBN0 je napraviti s D0BR0 osušenim biljnim MATERIJAL0M. Prvi K0RAK je da staklenu teglu od 500 ml RAHL0 NAPUNIM0 RAS0PAS , ali ne PREVIŠE. Zatim je RAS0PAS P0TREBN0 pre*liti AL*K0H0L0M, dobro ZATV0RITI teglu i PR0MUĆKATI.

Teglu je P0TREBN0 staviti 2-3 sedmice na TAMN0M mjestu. Nakon što je D0V0LJN0 vremena PR0ŠL0, istu ćemo PR0CIJEDITI i premjestiti u staklenu B0ČICU od TAMN0G stakla. 

Kako biste UKL0NILI bradavice s K0ŽE, NAN0SITE SVAKI DAN NEK0LIK0 kapi na P0DRUČJE GDJE SE NALAZE BRADAVICE.

Comments are closed.