DRVO ŽELJA – ZAMISLITE ŽELJU, izaberite jedno SL0V0 sa drveta: Saznajte da li će vam se ta želja ostvariti!

Odaberite SL0V0 i zamislite želju, u nastavku pogledajte šta se nalazi ISP0D SL0VA koje ste odabrali.

SL0V0 A

Vaša želja će biti ispunjena tek iduće godine. NAŽAL0ST sada nije vrijeme za nju. Ali Vi ipak pokušajte da ZAMISLITE drugu ŽELJU i odaberite drugo SL0V0 pa da vidimo kako će Vam se posrećiti onda. UGLAVN0M , kad dođe pravo vrijeme bit će Vam ispunjena želja. Trenutno nije pravo vrijeme jer Vam DRVO ŽELJA ne bi D0NIJEL0 pravu sreću trenutno.

SL0V0 B

DRVO ŽELJA će Vašu želju ispuniti već idućeg mjeseca. Imaćete mnogo sreće tokom NAREDN0G mjeseca. A P0SEBN0 kada Vam se želja ispuni. Biće to trenutak u kojem nećete znati šta ćete od sreće.

SL0V0 C

Moraćete da ZAMISLITE neku drugu ŽELJU jer Vam se ova nikada neće ispuniti. Baš nam je ŽA0 što Vam to moramo reći ali Vaša želja nije dobra za Vas. Možda Vi mislite kako će Vas to usrećiti ako se desi, ali varate se. Nemate pojma kakve L0ŠE P0SLJEDICE bi D0ČEKALI sa tom željom.

SL0V0 D

ŽELJU koju želite da ZAMISLITE nekako se B0JITE ipak nje. DRVO ŽELJA Vam poručuje da nema P0TREBE da se B0JITE bilo čega. Vi ste osoba koja ste zaslužili mnogo sreće u životu i zato ćete je i dobiti. Do kraja mjeseca želja će Vam biti ispunjena.

SL0V0 E

Svaka ŽELJA koju Vi ZASMILITE drvo će Vam ispuniti. DRVO ŽELJA je Vaš hr*am za duš*vnu i tjelesnu sreću koja Vam dolazi. Šalje Vam ispunjenje želje još tokom iduće sedmice.

SL0V0 F

Ovo je želja koja će u Vaš život unijeti mnogo prelijepih trenutaka i stvari. Sada će DRVO ŽELJA da Vašu želju ispuni već sutra. Sve će se dešavati P0LAK0 pa ne očekujte neke velike odmah novosti. na krjau svih dešavanja kriće se Vaša želja.

SL0V0 G

DRVO ŽELJA će Vas usrećiti do kraja godine sa ispunjenjem želje.

SL0V0 I

Da li ste dobro razmislili kada se DRVO ŽELJA pitali da Vam ispuni želju? Ispuniće Vam se želja ali neće donijeti očekivane rezultate. Jer ipak i Vi morate nekad da PS0EBN0 kako život FUNKCI0NIŠE.

SL0V0 J

Nemojte se previše nadati jer Vam ova želja neće donijeti ništa dobro. Moraćete mnogo mnogo vremena čekati dok Vam DRVO ŽELJA ispuni ovu Vašu željicu.

SL0V0 K

Vaša želja će biti jako brzo ispunjena.

Comments are closed.