DA LI VAM BILJNE VAŠI UNIŠTAVAJU CVIJEĆE: Nećete vjerovati kako lako možete da ih UKL0NITI! Imate sredstvo u frižideru!

UP0RNI ins*kti su krenuli na vaše ruže? Imamo rješenje!

Čim primijetite vaši na biljkama, morate HITN0 krenuti u akciju. Mnogi čekaju P0V0LJAN trenutak, da odu do P0LJ0PRIVREDNE AP0TEKE i kupe neko SREDSTV0, a zatim da vreme bude P0G0DN0 kako bi mogli da primjene 0TR0VE, koji se 0BIČN0 koriste.

Međutim, B0LJE rješenje vam je na D0HVAT ruke – samo otvorite frižider. Ako – poput većine D0MAĆICA – imate MLEK0 u rezervi, spremni ste da se krenete u B0RBU PR0TIV raznih biljnih ŠTE*T0ČINA. D0V0LJN0 je da ga RASTV0RITE u vodi, u razmjeri 1:3 (na primjer, decilitar mleka na 3 decilitra vode) i da nalijte B0ČICU sa raspršivačem.

Prskajte ovaj RASTV0R na vaši, a biće UČINK0VIT PR0TIV raznih bubica i ins**ata. NAJB0LJE bi bilo da ih “UL0VITE” u P0ČETN0J fazi, prije nego što naprave BR0JNE K0L0NIJE na vašim ružama ili drugim cvjetnicama. Primena je D0Z0VLJENA i kod povrća u bašti.

Ako ste zakasnili, ne brinite, biće P0TREBN0 samo da P0N0VITE više puta. Mnogi BAŠT0VANI su ISPR0BALI i čisto MLEK0, P0SEBN0 oni koji mogu da nabave D0MAĆE i tvrde da jednako dobro RADI OVAJ POSAO.

Comments are closed.