15 godina nakon tragične sm*ti oca, stranac je P0KUCA0 na vrata i upitao mamu i sina da uđe unutra (VIDEO)

Kada je Justin imao samo 9 mjeseci, njegov otac, JONATHAN P0GINU0 je služeći V0JSKU. Njegova supruga, Jessica, pričala je s njim samo 12 sati prije njegove sm*ti. Obavještavala ga je o tome kako je njihov predivni sin. NAŽAL0ST, Jonathan ga nikada nije UP0ZNA0.

Kada je Jessica P0KUŠALA da se vrati svom N0RMALN0M životu, 0DLUČILA je da PR0DA neke od suprugovih stvari. Jedna od njih je bila njegova crna Toyota iz 1999.godine.

Niko je nije vozio, a i ona je imala HIP0TEKU na kuću koju je trebala platiti, te je zbog toga 0DLUČILA da to uradi, a pored toga, sada je bila SAM0HRANA majka. Kako je Justin 0DRASTA0, P0STAVLJA0 je sve više pitanja o tome kako je njegov tata preminuo. Kada je imao 15 godina, bio je K0PIJA svog oca. P0ČE0 je da skuplja njegove slike i druge stvari koje su mu pripadale.

Bila je jedna stvar koju je Justin želio više od svega, 0ČEV stari auto.

Nije to mogao objasniti, ali je želio da kada bude imao 16 godina sjedi na istom sjedištu na kojem je prije sjedio njegov otac, da osjeti vjetar u K0SI i da zna da je blizu čovjeku koji mu je P0DARI0 život.

Jessica je 0DLUČILA da P0KUŠA vratiti njegovu staru Toyotu koju je PR0DALA prije više godina. Znala je da to vjerovatno neće uspjeti, ali je to željela zbog svog sina.

P0M0Ć je P0TRAŽILA na internetu. Njena priča se brzo PR0ŠIRILA te je tako došla do vlasnika vozila… 

Comments are closed.