SEK*OLOG MILOŠEVIĆ OTKRIO ŠTA ČINI VRHUNSKOG LJUBAVNIKA: A znamo i ko su vrsne ljubavnice!

Se*s – tema koja nas sve zanima, a koja je i dalje u Srbiji na izvestan način tabu. A činjenica je, kada parovima “škripi” u krevetu, i veza ume da zaškripi na mnogo načina i nivoa.

Da bismo napokon razbili tabue, razgovarali smo sa sek*ologom i urologom dr Aleksandrom Miloševićem, koji nam je otkrio koji je najveći problem današnjice kada je u pitanju se*s, ali i po čemu se prepoznaju vrsni ljubavnici odnosno ljubavnice.

Iako se Srbi neretko hvale da su sjajni u krevetu, možda posebno muškarci koji u društvu vole da se pohvale da su imali odnos nekoliko puta zaredom, se*solog ističe da muškarci u našoj zemlji i nisu baš tako vešti u krevetu – uz neke izuzetke, naravno.

“Srbi kao narod koji je bio jako patrijarhalan, pod uticajem svega, svoju se**ualnost su prilagođavali egzistenciji. Se*sualnost kao deo našeg razmišljanja koji je postao deo podložan svim okolnostima i sada koroni, maksimalno je ugrožena. Srbi kao ljubavnici su po svim statistikama najpribližniji Turcima i Italijanima. Po svim statistikama su najzadovoljnije severne žene, Šveđanke. Tamo se*s nije tabu tema. Ovaj deo gde je to predato muškarcima u ruke, to nije dobro. Srbi ni u kakvom slučaju nisu najbolji ljubavnici, oni su kao takvi deo Evrope, i to ove južne, a naravno da među nama postoje razni, vrhunski ljubavnici”, kaže dr Milošević.

Kada je već pomenuo vrhunske ljubavnike, morali smo da ga pitamo i šta to čini nekoga vrhunskim ljubavnikom?

“Vrhunski ljubavnik je pre svega onaj čovek koji ima intelektualnu potrebu za umetnošću, razgovorom, ima moći, i te fizičke, da na kraju obavi i neki čin, napravi neku završnicu. Sama penetracija je svojstvena mladim ljudima, ali ne mora da bude svojstvena vrhunskom ljubavniku u 60 godina. Orgazam, penetracija i ejakulacija su bitni za oplodnju, a ljubav za sve ostalo”, pojasnio je dr Milošević, dodajući da je “se+sualnost najdivniji odnos među ljudima, koji može da se poistoveti sa dodirom, pogledom, ne mora da bude ispoljen rečju, penetracijom”.

Gotovo isto važi i za žene, s tim da doktor naglašava da su dame koje su se u mladosti samozadovoljavale možda za nijansu bolje ljubavnice.

“Žene koje su mlade masturbirale su potencijalno bolje ljubavnice jer su upoznale sebe i znaju kako da pomognu muškarcu da to bude obostrano zadovoljstvo. Ali ipak je ta intelektualna potreba za ljubavlju potrebna. Vrhusnke ljubavnice su one koje umeju da vole”.

A šta je najveći problem kada je u pitanju se*s?

“Najveći problem kada je u pitanju se*s je to što nigde ne postoji učenje o se*sualnosti, već se time bave samo pojedinci. I to nije samo problem Srbije, već celog sveta”, kaže dr Milošević.

On ističe i da se se*sualnost menja, te da danas problematika nije ista kao pre 30 ili 40 godina. Svakako, smatra da je greška to što je se*s postao “sporedna stvar kojom se ispunjava prazan prostor”.

“Se*sualnost podrazumeva prepoznavanje tela, duše, očiju, pogleda, ona je narušena, samim tim što jednostavno danas su ljudi preopterećeni egzistencijalnim problemima, onda je se*sualnost pokušaj svetske populacije da svrstaju u neku manipulaciju, neko dodatno zadovoljstvo, doživljaj, koji treba da ispuni prazan prostor. Mislim da od suštine života, danas smo došli do toga da je to jedna sporedna stvar”.

Comments are closed.