REVIZORSKI IZVJEŠTAJI // Edita Đapo, Nermin Džindić i Šemsudin Dedić davali korona-pomoć firmama koje su otpuštale radnike

Ured za reviziju Federacije Bosne i Hercegovine je objavio izvještaje o finansijama javnih institucija, a utvrđeno je da ministarstva koja vode Edita Đapo, Šemsudin Dedić i Nermin Džindić nisu ispoštovala kriterije o dodjeli novca za saniranje posljedica pandemije.

Jedan od općih i posebnih ciljeva uredbe za dodjeljivanje pomoći je očuvanje radnih mjesta, a jedan od kriterija za dodjelu sredstava je bio da broj zaposlenih ne bude smanjen u periodu od 30. 9. do 31. 12. 2020. godine, a uredbom nažalost nije obuhvaćen kriterij nedozvoljenog otpuštanja do 30. 9. prošle godine.

Upravo to nisu ispoštovali ministri okoliša i turizma FBiH, poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva te energije, rudarstva i industrije. Oni su pojedinim korisnicima dodijelili znatna sredstva, iako su u prethodnom i naznačenom periodu već smanjili broj zaposlenih.

Federalno ministarstvo okoliša i turizma

Vlada Federacije BiH je 15. decembra 2020. godine donijela Odluku o dodjeli sredstava subjektima u turističko-ugostiteljskom sektoru u iznosu od 30.000.000 KM na ime finansijske pomoći u okolnostima pandemije COV-19.

Uredbom o dodjeli pomoći je utvrđeno da korisnici finansijske pomoći ne mogu smanjivati broj radnika u periodu do 31. 12. 2020. godine, u odnosu na broj zaposlenih na 30. 9. 2020. godine, međutim Federalno ministarstvo okoliša i turizma to nije ispoštovalo.

“Konstatovali smo da nije uzeto u razmatranje stanje zaposlenih i smanjenje broja radnih mjesta u finansiranim djelatnostima u odnosu na prethodnu godinu. Prema raspoloživim podacima Porezne uprave FBiH, broj zaposlenih na 30. 9. 2020. godine, što je bio jedan od kriterija za dodjelu finansijske pomoći, u odnosu na isti period prethodne godine kod većeg broja korisnika znatno je smanjen”, stoji u izvještaju Ureda za reviziju FBiH.

Ured navodi poslovne subjekte za koje je utvrđeno da su smanjili broj radnih mjesta, odnosno da su dobili finansijsku pomoć iako nisu ispunjavali kriterije.

Europa d.o.o. Hotel Holiday Sarajevo i Termalna rivijera Ilidža d.o.o. Sarajevo, koji su smanjili broj zaposlenih za po 90, zatim “Europa” d.o.o. Hotel Europe Sarajevo i Grand Hotel Bristol d.o.o. Sarajevo, koji su smanjili broj zaposlenih za po 68, Avaz d.o.o. Sarajevo, koji je broj radnika smanjio za 65 i svejedno dobio novac, i na kraju Javna ustanova za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje – Lječilište “Reumal” Fojnica, čiji broj radnika je bio manji za 63.

Osim dodjeljivanja pomoći onima koji su otpuštali radnike, utvrđeno je da iznos odobrenih sredstava nije bio ograničen u odnosu na broj zaposlenih, zbog čega su pojedini korisnici sa samo jednim ili dva zaposlena dobili značajna sredstva pomoći (251.149 KM i 450.483 KM), što se posebno odnosi na djelatnost putničkih agencija.

Na internet stranici ministarstva nije objavljena Odluka o dodjeli finansijske pomoći poslovnim subjektima turističko-ugostiteljskog sektora u okolnostima pandemije, koja je realizovana u iznosu od 30.000.000 KM, niti lista korisnika finansijske pomoći s iznosom dodijeljenih sredstava, što nije u skladu sa članom 17. i 39. Uredbe o interventnim mjerama za podršku ugroženim sektorima privrede FBiH u okolnostima pandemije.

Preporuke

Osigurati potpunu transparentnost kod dodjele tekućih transfera objavljivanjem podataka o dodijeljenim sredstvima i pokrenuti aktivnosti na utvrđivanju efekata programa i projekata finansiranih iz sredstava tekućih transfera.

U skladu s odredbama Uredbe o interventnim mjerama za podršku ugroženim sektorima privrede FBiH u okolnostima pandemije COV-19, potrebno je na internet stranici ministarstva objaviti odluku o dodjeli finansijske pomoći i listu korisnika finansijske pomoći s iznosom dodijeljenih sredstava.

Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Vlade FBiH je ovom ministarstvu odobrila 10.000.000 KM u svrhu finansijske pomoći ugroženim sektorima u poljoprivredi i prehrambenoj industriji u FBiH u okolnostima pandemije COV-19, a krajnjim korisnicima Odlukom Vlade FBiH dodijeljeno je 8.199.933 KM.

Uvidom u uspostavljene kriterije Uredbe o dodjeli pomoći, a zatim uvidom u realizaciju pomoći u ovom ministarstvu, Ured za reviziju FBiH konstatovao je da u obzir nije uzeto smanjenje broja radnih mjesta u pojedinim firmama, iako ostali kriteriji, poput potrebnog ostvarenog izvoza, jesu ispoštovani.

Broj zaposlenih na 30. 9. 2020. godine, koji je bio osnova za dodjelu sredstava, u odnosu na isti period prethodne godine, prema raspoloživim podacima Poreske uprave FBiH, kod pojedinih korisnika manji je za ukupno 42 zaposlena.

Riječ je o firmi Etqan d.o.o. Sanski Most sa devet zaposlenih manje, Heko d.o.o. Bugojno koja je otpustila osam radnika, Starnet d.o.o. Bugojno čiji broj zaposlenih je također smanjen i Šumski plod d.o.o. Prozor-Rama s pet zaspolenika manje.

Utvrđenim kriterijima za dodjelu sredstava korisnicima u poljoprivredno-prehrambenom sektoru data je prednost za izvoz u odnosu na broj zaposlenih, čime je omogućeno da se značajna sredstava dodijele i korisnicima s jednim zaposlenim.

Iznos odobrenih sredstava nije ograničen u odnosu na broj zaposlenih pa tako imamo četiri korisnika s po jednim zaposlenim, koji su dobili znatna sredstva (424.685 KM), jer je kriterijima za raspodjelu data prednost ostvarenom izvozu (60 posto) u odnosu na broj zaposlenih (40 posto).

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije

Odlukom Vlade FBiH od 16. oktobra 2020. godine ovom ministarstvu je odobreno 30.000.000 KM u svrhu očuvanja radnih mjesta, očuvanja i poboljšanja likvidnosti u izvozno orijentiranim granama industrije za prevladavanje vanrednih okolnosti izazvanih pandemijom COV-19. Prema podacima iz finansijskih izvještaja ministarstva za 2020. godinu, subvencije su iskazane u iznosu od 29.981.524 KM.

Članom 5. tačka 4. Uredbe Vlade FBiH o dodijeli finansijskih sredstava u uslovima pandemije regulisano je da korisnici finansijske pomoći ne mogu smanjivati broj radnika u periodu do 31. 12. 2020. godine u odnosu na broj djelatnika na 30. 9. 2020. godine s ciljem očuvanja radnih mjesta.

Međutim, prema raspoloživim podacima Porezne uprave FBiH, broj zaposlenih u granama industrije koje su obuhvaćene uredbom smanjen je za ukupno 2.547 djelatnika u odnosu na 30. 9. 2019. godine.

U metalnoj, elektro i automobilskoj industriji otpušteno je 617 djelatnika iz firmi koje su dobile pomoć i to su RM-LH d.o.o. Zenica, koja je otpustila 114 radnika, Bimie d.o.o. Tešanj, koja je otpustila 113 radnika, drvna, papirna i grafička industrija sa 376 otpuštenih radnika te Standard Furniture Company, koja je otpustila 156 radnika.

Comments are closed.