ČIJA SU SREDSTVA? NARODNA? JAVNA? // Smiješna utrka za projektima i sredstvima: Odluka nakon godinu dana, ne zna se ko je šta inicirao, “pogurao” za Bihać, Zikrija, Ilda, Irma ili Fatka? Vildana ništa? (FOTO)

Svjedecimo smo proteklih nekoliko dana da su zastupnice, zastupnici, kao i politički subjekti koji participiraju u Skupštini USK, na društvenim mrežama otimali se u informaciji da će Vlada Unsko-sanskog kantona prebaciti sredstva Gradu Bihaću iz Progrma utroška dijela sredstava – Kapitalni grantovi drugim nivoima utvrđeni Budžetom Unsko-sansko kantona za 2020. godinu.

Da, dobro ste pročitali, na društvenim mrežama su koncem aprila 2021. godine, objavili slavodobitno da će se prebaciti sredstva planirana Budžetom 2020. godine? Za pohvaliti se? Kako niko nije od zastupnika i zastupnica pitao a šta se čekalo do sad? I kako u aprilu 2021. isplaćujemo što je planirano Budžetom 2020.?

Uz to sve, otimačina je ko je šta obezbijedio, pa je tako Ilda Alibegović objavila: “U vremenu velikih dugova kantona, migrantskih, virusnih i političkih kriza, zajedno sa kolegicama iz Bihaća, Fatka Kulenović i Irma Dedić Fatkić, ipak smo uspjele usmjeriti i osigurati ova sredstva za naš grad.”

Dok istovremeno PoMAK Bihać na svojoj službenoj stranici taksativno objavljuje ko je koliko i za šta objavio, objavu PoMAK-a niko nije demantirao i možemo ju uzeti kao istinitu dok ju neko ne demantuje.Vrijedno je izdvojiti dio objave PoMAK-a koji kažu kako se generalno ne slažu sa tim da zastupnici preuzimaju ulogu lokalnih zajednica i na taj način sredstva koja se prebacuju lokalnoj zajednici u ovom slučaju Gradu Bihaću je neko drugi unaprijed odredio kako će biti potrošena.

Zastupnicu Alibabić Vildanu niko ne spominje što znači da se nije borila za svoju lokalnu zajednicu ili je njen način borbe drugačiji? Očekivati je odgovor i od nje uskoro.

Čudan način vođenja politike i slavodobitnih objava trošenja sredstava iz narodne kase bez plana, a iz ličnih nahođenja, put tamo, asfalt ‘vamo, k’o da su Bišćani maloumni?

Comments are closed.