Sprema se velika V0JNA vježba u BiH: Amerikanci opremu dopremaju i brodovima

Američki V0JNI brod “Yuma” kojim je dopremljen dio američke V0JNE opreme i vozila za međunarodnu vježbu “Brzi odgovor 21” UPL0VI0 je u utorak u zadarsku luku Gaženica.

Američka oprema potom je prevezena u kasarnu “PUK0VNIK Mirko Vukušić” u Zemuniku gdje je uspostavljeno Ekspedicijsko ZAP0VJEDNIŠTV0 vježbe “Brzi odgovor 21” zaduženo za aktivnosti L0GISTIČKE P0DRŠKE svim snagama koje učestvuju u dijelu vježbe koji se održava u Republici Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, prenio je Večernji list.

Nakon toga, tokom prve P0L0VINE maja sva oprema će iz kasarne u Zemuniku biti K0PNENIM putem prebačena na krajnja odredišta, V0JNI P0LIG0N “Eugen Kvaternik” u Slunju te na V0JNE P0LIG0NE u Bosni i Hercegovini.

Dolazak ostale američke opreme iza vježbu “Brzi odgovor 21” u luku Gaženica očekuje se tokom idućih dana.

Podsjetmio, OS BiH realiziraju završne pripreme za predstojeću vježbu s OS SAD-a “Brzi odgovor 21”.

Vježba će se realizirati u drugoj P0L0VINI maja 2021. u SKL0PU vježbe “Branilac Evrope 21” , a u 0RGANIZACIJI AMERIČKE K0MANDE K0PNENIH SNAGA za Evropu i Afriku (USAEUR-AF).

Ovo je glavni D0GAĐAJ u 2021. godini iz oblasti obuke za OS Bosne i Hercegovine, a PR0V0DIT će se na P0LIG0NIMA za 0BUKU OS BiH Manjača i Glamoč te na lokaciji kasarne i aerodroma “Dubrave”.

Jučer su u BiH sletjeli prvi američki V0JNI helikopteri koji će s OS Bosne i Hercegovine UČESTV0VATI ovoj vježbi.

Prije toga, konvoj V0JNIH vozila iz sastava ušao je BiH 21. aprila na graničnom prijelazu Gradiška.

Comments are closed.