Guraju se da budu članice komisije: Sebija i Enra žele lično provjeravati diplome stečene na Medicinskom fakultetu

Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu sačinio je Prijedlog o imenovanju komisije za provođenje postupka ekvivalencije ranije stečenih akademskih titula odnosno naučnih i stručnih zvanja na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.

Predloženo je da se za članove ove komisije imenuju Sebija Izetbegović, njena vjerna pratilja Enra Suljić, Mirsad Dorić, Svjetlana Bajramović i Nermana Šemić.

Ekvivalencija je formalna potvrda (uvjerenje) nakon postupka u kojem se vrši izjednačavanje ranije stečenog zvanja na UNSA sa novim zvanjem na način utvrđen pozitivnim propisima o korištenju akademskih titula te sticanju naučnih i stručnih zvanja.

Tako će Sebija i njen skutonoša provjeravati diplome na Medicinskom fakultetu iako još uvijek nije u potpunosti razjašnjeno ni da li su diplome Sebije Izetbegović u potpunosti validne.

Nastavno vijeće Medicinskog fakulteta u Sarajevu izjasnit će se u ponedjeljak o Prijedlogu za imenovanje komisije.(PRESS)

Comments are closed.